วารสารอาหารปีที่27 ฉบับที่1

 

 
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2540
::: บทความวิชาการ :::
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศญี่ปุ่น วารุณี วารัญญานนท์ และ Takashi Hirata
- การประยุกต์ใช้น้ำผึ้งเพื่อทำน้ำผลไม้ให้ใส วัฒนา วิริวุฒิกร
::: บทความวิจัย :::
- การลดความขมจากลิโมมินในน้ำส้มเขียวหวาน โดยเปลือกไข่ ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และคณะ

- การผลิตไส้กรอกหมูไขมันต่ำจากแป้งบุก

อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
::: ปกิณกะ :::
- "บุก" อาหารลดความอ้วน วัฒนา วิริวุฒิกร
-  อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 

Top