วารสารอาหารปีที่33 ฉบับที่2

 
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2546
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- ผัก - ผลไม้แผ่นกรอบ ช่อลัดดา เที่ยงพุก
::: บทความวิชาการ :::
- คุณสมบัติและประโยชน์ของกลีเซอรอล วิภา สุโรจนะเมธากุล
- การทำข้าวเกรียบเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพลินใจ ตังคณะกุล
- Inulin และ Oligofructose ...เส้นใยอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สุจิตตา เรืองรัศมี
::: บทความวิจัย :::
- ผลของกรรมวิธีแปรรูปต่อการสูญเสียปริมาณไลโคปีนในมะเขือเทศ ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
- กระบวนการแปรรูปโดยเอนไซม์และลักษณะเฉพาะของน้ำขนุนเข้มข้น ดวงภรณ์ รัตนทัศนีย์
และปราณี อ่านเปรื่อง
- การใช้สารเคมีชนิด GRAS เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสด ธีรพร กงบังเกิด และ 
พัฒนชัย จตุพศ
- การผลิตเครื่องดื่มถั่วแดง Phaseolus aureus Roxb. ผงสำเร็จรูป ประทิน หยดย้อย และ
ปราณี อ่านเปรื่อง
- การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อการพัฒนาการทำแห้งพืช ผักสมุนไพรไทย (ใบกระเพรา) สิหนาท พวงจันทร์แดง
และคณะ
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- พืชผัก : โอสถจากธรรมชาติ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
- อาหารเพื่อสุขภาพตา ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
::: แนะนำผลิตภัณฑ์ :::
- สแนคถั่วเขียว... คุณค่าคู่ความมัน เพลินใจ ตังคณะกุล
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- สารเร่งเนื้อแดง : ปัญหาของผู้บริโภคหมู เยาวดี คุปตะพันธ์
 
 

 

Top