วารสารอาหารปีที่33 ฉบับที่3

 
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2546
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- ปลาร้าแปรรูป ปลาร้าผงและปลาร้าก้อน ช่อลัดดา เที่ยงพุก
::: บทความวิชาการ :::
- สารพัดสารพันข้าวเกรียบ เพลินใจ ตังคณะกุล
- การผลิตไวน์ผลไม้ : ปัญหา สาเหตุ ที่พบในการผลิตและแนวทางแก้ไข ประดิษฐ์ ครุวัณณา
- แบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียกรดแลคติคในอุตสาหกรรมอาหาร พงษ์เทพ วิไลพันธ์
- งา : ธัญพืชที่มากด้วยคุณค่า ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
::: บทความวิจัย :::
- ผลของสารสกัดของพืชบางชนิดในประเทศไทยต่อจุลินทรีย์ที่พบในการผลิตไวน์ ประดิษฐ์ ครุวัณณา และคณะ
- การถนอมรักษาน้ำส้มโดยการประยุกต์ใช้ความร้อนต่ำร่วมกับสารสกัดจากขิง ลินจง สุขลำภู
- การพัฒนาสูตรแป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเพื่อผลิตขนมปังโดยใช้กัวร์กัมเป็นสารยึดเกาะ จิราภรณ์ สอดจิตร์ และคณะ
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- ใบแปะก๊วย...ราชันย์แห่งยุทธจักรสมุนไพร ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: แนะนำผลิตภัณฑ์ :::
- น้ำจิ้มสุกี้ อุไร เผ่าสังข์ทอง และช่อลัดดา เที่ยงพุก
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- ความปลอดภัยของอาหารสู่ผู้บริโภค จันทิมา จาปะเกษตร
- ครัวของบ้านคุณผ่านการทดสอบความปลอดภัยของอาหารหรือไม่ เยาวดี คุปตะพันธ์
 
 

 

Top