วารสารอาหารปีที่35 ฉบับที่2

 
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2548
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- กล้วยอบเนย มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
::: บทความวิชาการ :::
- มะระ ... คุณค่าที่ซ่อนมากับรสขม บุญมา นิยมวิทย์
- คุณรู้จัก Prebiotics แล้วหรือยัง ? เฉลิมขวัญ ดำคำ และมัลลิการ์ ชมนาวัง
::: บทความวิจัย :::
- ผลของการทอดข้าวเกรียบกุ้งโดยใช้ไมโครเวฟ กัณณิกา บุญสิริพิพัฒน์
  และคณะ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กสาหร่ายไกกึ่งสำเร็จรูป ช่อลัดดา เที่ยงพุกและคณะ
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- เส้นทางอาหารไทย ... สู่ตลาดโลก ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: แนะนำผลิตภัณฑ์ :::
- ซอสแพสชั่นฟรุต ชมดาว สิกขะมณฑล
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- ผลไม้ตัดแต่งและการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
- ต้มยำกุ้ง : อาหารมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพ อมรรัตน์ ตุลาผล และอัญกานต์
  พูดเพราะ
 
 

 

Top