วารสารอาหารปีที่43 ฉบับที่1

 
 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2556
::: อาหารและสุขภาพ :::
- เคล็ดลับสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์    
::: บทความวิชาการ :::
- ผลของการใช้รังสีแกมมาต่อคุณภาพของข้าว พิสุทธิ์ ก้องเกียรติศักดิ์    
- น้ำมันมะกอกกับสุขภาพ สักรินทร์ ยีสมันอาหลี    
  รอฮาณี เอียดยี    
- ไฟโตสเตอรอล...ไฟโตนิวเทรียนท์ในน้ำมันรำข้าว ประวิทย์ สันติวัฒนา    
  รัชนี สมสวัสดิ์    
- น้ำตาลและบทบาทสำคัญของสารให้ความหวาน อุษา ภูคัสมาส    
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม:::
- Save Food for Good Life อนาคตของอาหารโลกอยู่ในมือของคุณ? เยาวดี คุปตะพันธ์    
::: เพื่อผู้บริโภค :::
- ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด ช่อลัดดา เที่ยงพุก    
::: ตามติดผลิตภัณฑ์ :::
- Daily Cup Black Gram Bean เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากถั่วดำ เอสา เวศกิจกุล    
  นิพัฒน์ ลิ้มสงวน    
  วรพล เพ็งพินิจ    
:::: เมนู...คู่สุขภาพ ::::
- อาหารจานเดียว อุษา ภูคัสมาส และคณะ
:::: ข่าว ::::
- การประชุมและสัมมนา, ข่าวในประเทศ - ข่าวต่างประเทศ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์    
  มณฑาทิพย์ ลักษณะคร    
  พงศธร เชื่อฟัง    
:::: บทความวิจัย ::::
- การผลิตก๋วยเตี๋ยวด้วยแป้งข้าวมอลต์ ราณี สุรกาญจน์กุล    
  ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ    
 

 

Top