วารสารอาหารปีที่43 ฉบับที่3

 
 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2556
::: อาหารและสุขภาพ :::
- แอลฟา-แล็คตัลบูมิน...อาหารสมองสำหรับลูกน้อย ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: บทความวิชาการ :::
- โรคแพ้กลูเตน (Coeliac Disease) & ความสำคัญของอาหารปราศจากกลูเตน วิภา สุโรจนะเมธากุล
- เทคนิคการทำแห้งแบบโฟมแมท วราภรณ์ ประเสริฐ
- Norovirus : วิวัฒนาการสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโรคทางเดินอาหาร สร้อยทอง สายหยุดทอง
- คาโมมายล์ พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
- ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดและต้านภาวะอ้วนของชาอู่หลง วีณา นุกูลการ          
  ธันย์ชนก ปักษาสุข
  เพ็ญนภา เจริญกิจวิวัฒน์
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม:::
- วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (Molecular gastronomy)                                                 วิชชา ตรีสุวรรณ
การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพจากความร้อน  
::: เพื่อผู้บริโภค :::
- แนวทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
::: ตามติดผลิตภัณฑ์ :::
- นมควาย...กับคุณค่าที่ล้นแก้ว ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
:::: เมนู...คู่สุขภาพ ::::
- ซูชิ : ซุปเปอร์ฟู้ดส์ วาสนา นาราศรี
:::: ข่าว ::::
- การประชุมและสัมมนา, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
  มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค
  พงศธร เชื่อฟัง
:::: บทความวิจัย ::::
- พฤติกรรมกลาสทรานซิชันของน้ำตาลในระหว่างการผลิตถั่วตัด สงวนศรี เจริญเหรียญ
Glass transition of sugar during production of peanut brittle กัญญารัตน์ รี้พลกุล
 

 

Top