วารสารอาหารปีที่43 ฉบับที่4

เนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วย

 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2556
::: อาหารและสุขภาพ :::
- คิโนอา...สุดยอดของธัญพืชในอนาคต ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: บทความวิชาการ :::
- การวิเคราะห์แบบพีนอลตี (ค่าเฉลี่ยที่ลดลง) ในการประเมินด้านประสาทสัมผัส วิวัฒน์ หวังเจริญ
- แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ งามจิตร โล่วิทูร
- สารระเหยให้กลิ่นในอาหารหมัก ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์
- การผลิตกรดแลคติกจากแป้งด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติก กนกวรรณ ยอดอินทร์
- น้ำมันปลาทูน่า : คุณประโยชน์และขั้นตอนในการผลิต สุภัคชนม์ คล่องดี         
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม:::
- วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) : การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพโดยไม่ใช้ความร้อน                                                วิชชา ตรีสุวรรณ
::: เพื่อผู้บริโภค :::
- บุก พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อุษาพร ภูคัสมาส
::: ตามติดผลิตภัณฑ์ :::
- ประโยชน์และโทษของการบริโภคน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลไซเดอร์ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
:::: เมนู...คู่สุขภาพ ::::
- น้ำผัก - ผลไม้พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ อุษาพร ภูคัสมาส
  มัณฑนา ร่วมรักษ์
:::: ข่าว ::::
- การประชุมและสัมมนา, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
  มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค
  พงศธร เชื่อฟัง
:::: ปกิณกะอาหาร ::::
- น้ำตาลจากผลไม้ คุณค่าสูง ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
- มารู้จักถั่งเช่า...สมุนไพรเรือนแสน ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
- สุดยอดอาหารลดน้ำตาล ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
 

 

Top