วารสารอาหารปีที่44 ฉบับที่ 1

ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2557
::: อาหารและสุขภาพ :::
- กล้วย...คุณค่าล้นหวี ผลไม้ดีคู่สุขภาพ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: บทความวิชาการ :::
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคงตัวของแอนโทไซยานิน นราพร พรหมไกรวร
- มหัศจรรย์สารสีจากจุลินทรีย์ กัญญรัตน์ กัญญาคำ
- กรดเฟอรูลิก : สารธรรมชาติมากคุณค่าปลอดภัยสูง วิภาภรณ์ ณ ถลาง
- ไบโอฟิลม์ : ปัญหาที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร จุฑามาศ กลิ่นโซดา
   
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม:::
- วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) : การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะกายภาพโดยไม่ใช้ความร้อน                                                วิชชา ตรีสุวรรณ
::: เพื่อผู้บริโภค :::
- แนวทางและเกณฑ์การบริโภคโซเดียมในประเทศไทยและนานาชาติ ชุษณา เมฆโหรา
  เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
::: ตามติดผลิตภัณฑ์ :::
- ผลิตภัณฑ์ใหม่จากโครงการฟูดส์วัลเลย์ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
:::: เมนู...คู่สุขภาพ ::::
- อาหารกล้วย...กล้วย อุษาพร ภูคัสมาส
  มัณฑนา ร่วมรักษ์
:::: ข่าว ::::
- การประชุมและสัมมนา, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
  มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค
   
:::: ปกิณกะอาหาร ::::
- คำเตือนสำหรับผู้นิยมความหวาน : สารเมธิลีนคลอไรด์ในสารประกอบอะซีซัลเฟม โปแตสเซี่ยม ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, พงศธร เชื่อฟัง
- เจลาติน : สุดยอดอาหารที่อุดมโปรตีน ที่สามารถต้านการแพ้อาหาร อาการนอนไม่หลับ และอาการบวม อันเนื่องมาจากโรคไขข้อ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, พงศธร เชื่อฟัง
- 10 เหตุผล ทำไมต้องเลี่ยงอาหารจีเอ็ม ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, พงศธร เชื่อฟัง
 

 

Top