วารสารอาหารปีที่44 ฉบับที่ 2

 
ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2557
::: อาหารและสุขภาพ :::
- ข้าวต้านเบาหวาน... อาหารที่คุณเลือกได้ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: บทความวิชาการ :::
- การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity analysis) เพื่อการพิจารณาปรับปรุงลักษณะของผลิตภัณฑ์ วิวัฒน์ หวังเจริญ
- เห็ดตีนแรด... เห็ดพื้นบ้านที่น่าจับตามอง เยาวดี คุปตะพันธ์
- ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อะไร หากผู้ผลิตหันมาใส่ใจ จีเอพี (GAP) ศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล
- ข้อกำหนดและเกณฑ์ที่เหมาะสมของปริมาณน้ำตาลที่ควรบริโภค เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, ศิริพร ตันจอ
   
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) : เบื้องหลังเนื้อครีมโยเกิรต์                วิชชา ตรีสุวรรณ
::: เพื่อผู้บริโภค :::
- ประโยชน์ของสารโอทีพีพี (OTPP) ในชาอู่หลงกับระดับไขมันในเลือด ฉัตรภา หัตถโกศล
- เรื่องน่ารู้ของนมเปรี้ยวกับสุขภาพ เอกราช บำรุงพืชน์
- ประโยชน์ของสารพฤกษเคมีในผลไม้กับสุขภาพ สุภัจฉรา นพจินดา
::: ตามติดผลิตภัณฑ์ :::
- "ไฮเบอร์รี่" ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
:::: เมนู...คู่สุขภาพ ::::
- การแปรรูปมะละกอ อุษาพร ภูคัสมาส
  มัณฑนา ร่วมรักษ์
:::: ข่าว ::::
- การประชุมและสัมมนา, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
  มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค
  พงศธร เชื่อฟัง
:::: บทความวิจัย ::::
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเปียกพร้อมบริโภคบรรจุในรีทอร์ทเพาช์ งามจิตร โล่วิทูร
  พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
  วราภรณ์ สกลไชย
 

 

Top