วารสารอาหารปีที่44 ฉบับที่ 4

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

 

ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2557
::: อาหารและสุขภาพ :::
- โภชนาการที่ดีสำหรับนักกีฬา ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: บทความวิชาการ :::
- เปปไทด์กับสุขภาพ ศิริพร ตันจอ
- Trans Fat... ไขมันปีศาจ! อรไท สวัสดิชัยกุล
- รูปแบบใหม่ของการพัฒนาการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้านอาหาร ตามแนวคิดอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 ในประเทศญี่ปุ่น งามจิตร โล่วิทูร
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารฮาลาล วิวัฒน์ หวังเจริญ
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) : กลิ่นคาวไข่ในขนม วิชชา ตรีสุวรรณ
::: เพื่อผู้บริโภค :::
- ฝรั่งสีชมพู ผลไม้ที่มากด้วยคุณประโยชน์ สุภัคชนม์ คล่องดี
  กันยา ปาสาใน
::: ตามติดผลิตภัณฑ์ :::
- Kick off ผลิตภัณฑ์ใหม่...Soya crispy จุฬาลักษณ์ จารุนุช
:::: เมนู...คู่สุขภาพ ::::
- สารอาหารสำหรับสายตา อุษาพร ภูคัสมาส
:::: ข่าว ::::
- การประชุมและสัมมนา, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
  มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค
  พงศธร เชื่อฟัง
:::: ปกิณกะอาหาร ::::
- โยเกิร์ต และอาหารที่อุดมไปด้วยโปรไบโอติคช่วยลดความดันโลหิต ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
- วิตามินดีสำหรับอาการซึมเศร้า, ภาวะสมองเสื่อมและโรคเบาหวาน ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
- สัญญาณแรกเตือนของโรคมะเร็งที่ไม่สามารถเพิกเฉย ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
 

 

 

Top