วารสารอาหารปีที่45 ฉบับที่ 1

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

 

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2558
::: อาหารและสุขภาพ :::
- เคล็ดลับการปฏิบัติตนเพื่อให้ลดน้ำหนักอย่างได้ผล ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: บทความวิชาการ :::
- การตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร สร้อยทอง สายหยุดทอง
- การประยุกต์ใช้แนวคิดอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 สำหรับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้านอาหารในประเทศญี่ปุ่น งามจิตร โล่วิทูร
- มหัศจรรย์สารสีแดง...จากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส วนิดา ปานอุทัย
- อาหารจากจุลินทรีย์ วันชัย พันธุ์ทวี
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) : รสชาติเข้มข้น และโมเลกุลในน้ำซุปกระดูก วิชชา ตรีสุวรรณ
::: เพื่อผู้บริโภค :::
- เบต้า-กลูแคน พัทธินันท์ วาริชนันท์
   
::: ตามติดผลิตภัณฑ์ :::
- น้ำซุปใสชนิดเข้มข้นสูตรลดโซเดียม พัชรวดี มานะจิตต์
  ภูวิษณุ์ โพธิสุข
  งามจิตร โล่วิทูร
:::: เมนู...คู่สุขภาพ ::::
- ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร อุษาพร ภูคัสมาส
  สมจิต อ่อนเหม
:::: ข่าว ::::
- การประชุมและสัมมนา, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
  มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค
   
:::: ปกิณกะอาหาร ::::
- การเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน เกลือ และน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม สร้อยทอง สายหยุดทอง
  พงศธร เชื่อฟัง
- ประโยชน์ของการรับประทานเนยแข็งต่อสุขภาพ สร้อยทอง สายหยุดทอง
  พงศธร เชื่อฟัง
- นม : อาหารส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร สร้อยทอง สายหยุดทอง
  พงศธร เชื่อฟัง
 

 

 

Top