วารสารอาหารปีที่45 ฉบับที่ 2

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

 

ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2558
::: อาหารและสุขภาพ :::
- เลือกทานอาหาร...เพื่อต้านมะเร็ง ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: บทความวิชาการ :::
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของแอนโทไซยานินด้วยการวิเคราะห์ค่าสี นราพร พรหมไกรวร
- การใช้ประโยชน์สารให้กลิ่นในอาหาร ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์
- น้ำมะพร้าว : อาหารธรรมชาติที่ยอดเยี่ยม ช่อลัดดา เที่ยงพุก
   
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) : น้ำสต๊อกผัก-การสกัดโมเลกุลจากพืช ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ
::: เพื่อผู้บริโภค :::
- แคโรทีนอยด์สารสีในอาหาร อุษาพร ภูคัสมาส
   
::: ตามติดผลิตภัณฑ์ :::
- ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม ช่อลัดดา เที่ยงพุก
:::: เมนู...คู่สุขภาพ ::::
- อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน อุษาพร ภูคัสมาส
:::: ข่าว ::::
- การประชุมและสัมมนา, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ สร้อยทอง สายหยุดทอง, ดร.ดาลัด ศิริวัน, ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,
  นราพร พรหมไกรวร, ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล และ
  มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค
:::: บทความวิจัย ::::
- ผลของน้ำเชื่อมซูโครสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของกล้วยแผ่นทอดกรอบ ดวงทิพย์ ไข่แก้ว, รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม และ
  รุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธิ์
 

 

 

Top