วารสารอาหารปีที่ 49 ฉบับที่ 1

 

          วารสารอาหารปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2562 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร นำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน)

http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/en/ หรือ goo.gl/b6dGWD


smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1.ความสำคัญและบทบาทของน้ำกับอาหารและสุขภาพ โดย  วินัศ ภูมินาถ

2. หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดย ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

3. ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก: สมบัติเชิงหน้าที่ของจุลินทรีย์ ตอนที่ 1 โดย ดร.สาวิตรี ดือราแม

4. Trans Fat มหันภัยระดับโลก ที่ประชาชนต้องตระหนักรู้กับ WHO & นโยบาย REPLACE โดย ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

5. แป้งรำข้าว ทางเลือกใหม่ผลิตภัณฑ์เบเกอรีเพื่อสุขภาพ โดย ประวิทย์ สันติวัฒนา และ สิริรักษ์ ศิระมาด

6. งาดำ: ธัญพืชจิ๋ว...ประโยชน์ยิ่งใหญ่ โดย ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์

 

ท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่
รูปแบบฉบับอิเล็กทรอนิกส์

http://158.108.94.117/Public/PUB0876/mobile/index.html

รูปแบบ PDF

http://158.108.94.117/Public/PUB0875.pdf

 

 

#น้ำ #อาหาร #สุขภาพ #ความสำคัญ #การแปรรูป #หลักการ #การยืดอายุ #การเก็บรักษา #ผลิตภัณฑ์ #อาหารหมัก #จุลินทรีย์ #คุณสมบัติ #ไขมันทรานส์ #แป้งรำข้าว #เบเกอรี #งาดำ #ธัญพืช #ประโยชน์ #วารสาร #อาหารทางเลือก #คุณสมบัติ #WHO #REPLACE #Trans #Fat #journal

Top