วารสารอาหารปีที่ 49 ฉบับที่ 2

 

          วารสารอาหารปีที่ 49 ฉบับที่ 2 (เม.ษ.-มิ.ย.) 2562 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร นำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1. ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก : คุณประโยชน์เชิงสุขภาพ ตอนที่ 2 โดย ดร.สาวิตรี ดือราแม

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่วิทยุในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดย สุวีณา จันทพิรักษ์

3. เลือกน้ำมันถูกต้อง...ชีวิตเปลี่ยน โดย ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์

4. วัตถุกันเสียจากธรรมชาติ โดย อภิญญา จุฑางกูร

5. กล้วย : ผลไม้สารพัดประโยชน์ โดย ชนากานต์ รัตนากิตติวงศ์

6. ปลาร้า : ความเป็นมา คุณค่า และวัฒนธรรมในการกิน โดย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

 

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0878/mobile/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0879.pdf

Top