วารสารอาหารปีที่ 49 ฉบับที่ 4

 

          วารสารอาหารปีที่ 49 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) 2562 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร นำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1. อัลคาไลน์ ไดเอต โดย วินัศ ภูมินาถ

2. กระชายเหลือง: ราชาแห่งสมุนไพร ที่ขึ้นชื่อว่าโสมไทย โดย ดร.ซาฟียะห์ สะอะ

3. น้ำมันถั่วดาวอินคา: แหล่งไขมันโอเมก้าจากพืช โดย สุภัคชนม์ คล่องดี

4. โพรไบโอติก: จุลินทรีย์คัดสรรเพื่อสุขภาพ โดย ดร.อรวรรณ ละอองคำ

5. แนวทางการบริโภคอาหารแบบแดชเพื่อป้องกันความดันโลหิตสูง โดย ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

enlightenedคำสำคัญenlightened

อัลคาไลน์
ไดเอต
กระชาย
สมุนไพร
น้ำมัน
ถั่วดาวอินคา
โอเมก้า
โพรไบโอติก
จุลินทรีย์
อาหาร
แดช
ความดันโลหิตสูง

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0882/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0881.pdf

Top