วารสารอาหารปีที่ 51 ฉบับที่ 1

วารสารอาหารปีที่ 51 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2564 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหารนำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1. บทบาทของสารอาหารในการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ โดย ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

2. เทคโนโลยีการทำแห้งแบบปั๊มความร้อน: การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดย ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร

3. องค์ประกอบพื้นฐานของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียม โดย พสธร ผ่องแผ้ว

4. มะพร้าวน้ำหอมตัดแต่งส่งออกและการควบคุมคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา โดย เขมพัษ ตรีสุวรรณ

5. แคลเซียมจากผัก โดย วาสนา นาราศรี

 

enlightenedคำสำคัญenlightened

สารอาหาร
โรคอัลไซเมอร์
การทำแห้งแบบปั๊มความร้อน
อุตสาหกรรมอาหาร
ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียม
มะพร้าวน้ำหอม
คุณภาพ
การเก็บรักษา
แคลเซียม
ผัก
เบต้า-อะไมลอยด์
อาหารเมดิเตอร์เรเนียน
อาหารแบบแดช
การดึงความชื้นออกจากอากาศ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โปรตีนจากพืช
องค์ประกอบ
การเน่าเสีย
ออกซาเลต

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0895/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0894.pdf

 

 

Top