เตือน ปชช. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร-หลังเข้าห้องน้ำ ช่วยลดโรค

กรมอนามัยเตือนประชาชน ร่วมถวายบังคมพระบรมศพ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี ช่วยลดโรคอุจจาระร่วง ร้อยละ 50 และโรคปอดบวมร้อยละ 25
       
       นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงนี้มีประชาชนเดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นจำนวนมาก โดยบริเวณท้องสนามหลวงจะมีการบริการอาหาร น้ำดื่ม จึงต้องมีสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะการล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร และหลังจากเข้าส้วม เพราะการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ถูกวิธีจะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงได้ถึงร้อยละ 50 และโรคปอดบวมได้ประมาณร้อยละ 25
       
       “มือที่ไม่สะอาดสามารถนำเชื้อโรคมากมายสู่ร่างกายผ่านการสัมผัส อาทิ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค หัด หัดเยอรมัน โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค โรคพยาธิชนิดต่างๆ โรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง หิด เหา โรคเริม รวมทั้งโรคที่ติดต่อได้หลายทาง เช่น โรคอีสุกอีใส อาจติดต่อได้จากการหายใจ และการสัมผัส เป็นต้น” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
       
       นพ.วชิระ กล่าวว่า ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องของการล้างมือมากขึ้น แต่บางส่วนยังล้างมือไม่ถูกต้อง คือ ล้างด้วยน้ำเปล่าร้อยละ 41 ซึ่งการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่นั้น ควรล้างให้ครบ 7 ขั้นตอน คือ 1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเสียค่าใช้จ่ายน้อย
       
       นพ.วชิระ กล่าวว่า การส่งเสริมพฤติกรรมการล้างมือทั้งก่อนทำอาหาร ก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งปกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วย หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน  สามารถทำได้ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นหญิงมีครรภ์ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มวัยที่ต้องให้ความสำคัญต่อการล้างมือมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเด็กวัยนี้นิยมเล่นของเล่นหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และยิ่งในช่วงนี้ที่ยังคงมีฝนตก จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมืออาจจะสัมผัสกับน้ำสกปรกและหากไม่มีการล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสร่างกาย ก็อาจจะทำให้เสี่ยงนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ แต่ในกรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ใช้         เจลล้างมือแทนได้ ซึ่งหาซื้อได้ง่าย พกติดตัวได้ตลอดเวลา

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000111962&Keyword=%cd%d2%cb%d2%c3 ผู้จัดการ Online

Top