6 สมุนไพรไทยช่วยไล่แมลงวัน

      นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาและเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้านของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรพบว่า ที่ความเข้มข้น 15%มีน้ำมันหอมระเหย 6 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพไล่แมลงวันบ้านได้มากกว่าร้อยละ80 ได้แก่ โหระพา ตะไคร้หอม กานพลู ยูคาลิปตัส ตะไคร้ต้น และมะกรูดนอกจากนี้ ยังพบว่าน้ำมันหอมระเหยโหระพาและตะไคร้หอมที่ความเข้มข้น 15% มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการไล่แมลงวันบ้าน ดังนั้นการใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไล่แมลงวันจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาทดแทนการใช้สารเคมีเนื่องจากน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเป็นพิษต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นที่มีมากเพื่อให้เกิดประโยชน์และอาจเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนนำเข้าสารเคมีโดยนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่แมลงวันบ้านในรูปแบบครีมหรือสเปรย์อัดก๊าซหรือสเปรย์ไม่อัดก๊าซและรูปแบบอื่นๆ เช่น ไมโครอิมัลชันที่มีประสิทธิภาพไล่แมลงวันบ้านในอนาคตต่อไป

          ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นความสำเร็จในการวิจัยสมุนไพรไทยที่มีอยู่มากในท้องถิ่น ซึ่งเมื่อได้มีการพัฒนาต่อยอดในอนาคตจะสามารถสร้างรายได้จากสมุนไพรไทยให้กับประเทศมากกว่า3 หมื่นล้านบาทต่อปี อีกทั้งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และการนำสมุนไพรมาใช้ทดแทนสารเคมี จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการลดความต้านทานต่อสารเคมีของแมลงวัน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

ที่มา:http://www.thaihealth.or.th/Content/34530-6สมุนไพรไทย ไล่แมลงวัน.html

Top