แนะครัวฉุกเฉินน้ำท่วม คุมเข้ม สะอาด ปรุงสุก

         นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การปรุงประกอบอาหารในจุดที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด ปลอดภัย การปรุงอาหารต้องถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการ อาหารสดต้องไม่มีกลิ่นเหม็นหรือสีผิดปกติ อาหารแห้งต้องไม่มีเชื้อรา ส่วนอาหารกระป๋องต้องอยู่ในสภาพดี กระป๋องไม่บุบ บวม และไม่หมดอายุ พื้นที่หรือสถานที่จัดตั้งครัวต้องไม่ใกล้ห้องส้วมหรือที่รวบรวมขยะ ที่ระบายน้ำเสียหรือที่เก็บสารเคมี โดยหลีกเลี่ยงการเตรียมหรือปรุงอาหารกับพื้น ควรเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นประมาณ 60 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก บริเวณที่ปรุงอาหารจะต้องมีถังขยะใส่เศษอาหารที่ไม่รั่วซึม มีฝาปิด ควรมีถุงพลาสติกรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และทำให้ง่ายต่อการนำไปกำจัดด้วย

          นายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า ก่อนปรุงอาหารควรมีการล้างวัตถุดิบที่จะนำมาปรุงทุกครั้ง โดยเฉพาะผักซึ่งอาจมีการปนเปื้อนคราบดินที่เกิดจากน้ำท่วมต้องล้างด้วยน้ำสะอาด 2-3ครั้ง ส่วนผักบางอย่าง เช่น คะน้า กะหล่ำ ถั่วฝักยาว หากมีคราบขาวจับที่กาบใบหรือฝักมากเกินไปให้ล้างน้ำหลาย ๆ ครั้ง ก่อนจะนำไปปรุงประกอบอาหาร ส่วนผู้ปรุงประกอบอาหารต้องปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ เช่น ล้างมือก่อนปรุงอาหาร ไม่ใช้มือจับอาหารปรุงสำเร็จโดยตรง ถ้ามือมีแผลต้องปิดแผลให้มิดชิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหาร

          ทั้งนี้ ภายหลังจากปรุงอาหารเสร็จแล้วควรบรรจุในภาชนะที่สะอาด ง่ายต่อการขนส่ง และควรแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยให้หมดภายใน 2-4 ชั่วโมง และภาชนะบรรจุควรเขียนคำเตือนและระบุวัน เวลา ที่ปรุงไว้ด้วย เพื่อเป็นการเตือนผู้ประสบภัยไม่ให้นำอาหารที่เก็บไว้นานมาบริโภค อาหารที่ปรุงแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยควรเป็นอาหารแห้ง ๆ ประเภททอดหรือผัดที่ไม่บูดเสียง่าย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกะทิ นม เป็นส่วนประกอบ หรืออาหารประเภท ลาบ ยำ พล่าต่าง ๆ ส่วนน้ำดื่มควรเป็นน้ำบรรจุขวดซึ่งจะสามารถแจกจ่ายได้สะดวกและป้องกันการปนเปื้อนได้ หากมีจุดสำรองน้ำไว้สำหรับผู้ประสบภัยใช้อุปโภคบริโภคควรมีการเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : http://www.thaihealth.or.th/Content/39386-แนะ ครัวฉุกเฉินน้ำท่วม คุมเข้ม สะอาด ปรุงสุก.html

Top