อาจารย์ม.เกษตร สนับสนุน SME ไทยในยุค 4.0

 

ส้มตำ...อาหารที่คนไทยชื่นชอบถูกพัฒนาเป็นอาหารแห้งและขนมขบเคี้ยว เพิ่มมูลค่าอาหารไทยผ่านนวัตกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์

 

 

อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส้มตำทำแห้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคยุคใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กับ SME ของไทย ได้แก่ ส้มตำแห้งพร้อมน้ำส้มตำที่เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง น้ำหนักเบา ขนส่งง่าย และยังมีการพัฒนาขนมขบเคี้ยว ส้มตำพอดีคำสร้างมิติใหม่ในการบริโภคส้มตำสู่ผู้บริโภค

 

ส้มตำแปรรูปที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งสองผลิตภัณฑ์ อาศัยกระบวนการทำแห้งเยือกแข็ง  หรือ  freeze  dry  ซึ่งอาหารจะถูกนำไปแช่เยือกแข็งแล้วทำแห้งโดยการระเหิดน้ำแข็งออกภายใต้สภาวะสุญญากาศ ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารได้อย่างดีเยี่ยม อาหารจะมีลักษณะกรอบฟูโดยปราศจากน้ำมันจากการแปรรูป และยังสามารถเติมน้ำเพื่อคืนรูปได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่รักสุขภาพ

 

 

ส้มตำประกอบด้วยวัตถุดิบและเครื่องปรุงหลายชนิด ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดพัฒนาส้มตำแห้งพร้อมน้ำปรุงรสบรรจุถ้วยพร้อมรับประทาน เพียงเติมน้ำปรุงรสส้มตำก็สามารถรับประทานได้ทันที ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคที่ไม่สามารถหาเครื่องปรุง และอุปกรณ์ปรุงส้มตำ ลดเวลาการ  เตรียม น้ำหนักเบาขนส่งง่าย และเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องปกติ สำหรับผลิตภัณฑ์ ส้มตำพอดีคำ” เป็นการพัฒนาส้มตำ freeze dry ขึ้นเป็นขนมขบเคี้ยวขนาดเล็กพอดีคำ จากแนวคิดที่ต้องการสร้างความแปลกใหม่ให้แก่การบริโภคส้มตำ โดยการทำ freeze dry จะช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารแก่สินค้า จึงเป็นขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางอาหาร พกพาสะดวก ทานได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะแก่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

 

บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยรักษาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าอาหารเพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุบรรจุควบคู่กับการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค ผู้ผลิตอาหารควรให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยอาจารย์และทีมวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ประกอบการ SME ไทยในยุค 4.0

 

ขอขอบคุณ

ที่มา : เดลินิวส์

Top