วิตามินบี ดีต่อสมอง สำหรับผู้สูงอายุ

 

โภชนาการอาหาร ที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการช่วยดูแลร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี และที่สำคัญยิ่งกว่าคือ ช่วยให้การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ทำงานได้อย่างเหมาะสม และโดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มมีอายุเพิ่มขึ้น อาหารที่มี สารอาหารในสัดส่วนที่สมดุลพร้อมด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยรักษาการ ทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ให้ทำได้ปกติ ตั้งแต่หัวใจจนถึงไต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองของผู้สูงอายุเริ่มมีอาการเสื่อมถอยลง

อวัยวะที่ทำงานหนักที่สุดในร่างกาย
สมองของมนุษย์มีน้ำหนักเท่ากับ 2 % ของร่างกาย แต่เป็นแหล่งสะสมออกซิเจนและพลังงานที่ร่างกายรับเข้าไป มากถึง 20 % ข้อเท็จจริงนี้เอง ที่ทำให้สมองมีการทำงานมากที่สุดและต้องการพลังงานมาก จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรบำรุงสมองด้วยโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อช่วยดูแลการทำงานของสมอง

วิตามินบี มีประโยชน์ต่อการทำงานของระบบสมอง
การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางของร่างกายให้ได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณสารอาหารที่ ได้รับอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงวิตามินบี 12 และโฟเลทเป็น วิตามินที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของสมอง แม้ว่าผู้ใหญ่ส่วนมากจะได้รับวิตามินบี ในปริมาณที่เพียงพอโดยจากอาหาร แต่มีกลุ่มประชากรบางกลุ่ม รวมถึง ผู้สูงอายุ ที่มักจะขาดวิตามินบี 12 เนื่องจากผู้สูงวัยนั้น ร่างกายจะดูดซึมวิตามินบี 12 จากอาหารได้ยากขึ้น การทำงานของสมองจึงได้รับผลกระทบ ผู้ใหญ่ที่ป่วยหรือฟื้นตัวจากการรักษาพยาบาลและทานอาหาร ไม่เพียงพอก็อาจต้องการวิตามินบี 12 และโฟเลทเพิ่มขึ้น


สำหรับผู้สูงอายุแล้วต้องได้รับการดูแลด้านโภชนาการอาหารอย่างเหมาะสมเนื่องจากว่าร่างกายเริ่มมีการเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุจึงเริ่มมีความจำเป็นเนื่องจากพออายุเพิ่มมากขึ้นเริ่มมีการเบื่ออาหารทำให้ทานอาหารได้น้อยลง โภชนการอาหารที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Top