โครงการอาหารไทย "ครัวไทยสู่ครัวโลก"

    

     ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทย ระดับมืออาชีพ" รุ่นที่ 49 อบรมระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

Top